AJOUR - aktuelle nøgletal    

 

Vækstforum Sjælland laver til hvert af sine møder publikationen         

   AJOUR, der giver et øjebliksbillede af regionens         

erhvervsmæssige tendenser og udfordringer indenfor         

et givent tema.        

 

Temaet for AJOUR defineres for det aktuelle projekttema,        

som er beskrevet i Handlingsplanen.        

 

AJOUR giver et generelt overblik over udviklingen         

indenfor projekttemaet i form af de seneste         

beskæftigelsestal, uddannelsesdata og økonomiske         

opgørelser for relevante brancher. Derudover gives         

der en aktuel status for den hidtidige vækstforumindsats         

inden for temaet i form af afsluttende projekter         

og deres resultater.      

    ...